Strona główna

Jesteś tu: Strona główna

 

Najnowsze informacje o pracy w Zespole Oświatowym prezentujemy   

w zakładkach: "Wydarzenia" oraz "Galeria" 



S U K C E S     U C Z N I Ó W    S Z K O Ł Y    P O D S T A W O W E J

   M I E J S C E   


W   ELIMINACJACH  P OWIATOWYCH 

  TURNIEJU   WIEDZY   O  BEZPIECZEŃSTWIE  W  RUCHU   DROGOWYM



           



M I S T R Z O W I E   P O W I A T U   S O K O Ł O W S K I E G O

  W   P I Ł C E    S I A T K O W E J


ŻÓŁTE KOSZULKI - GIMNAZJALIŚCI Z ROZBITEGO KAMIENIA


 

W I G I L I A       S Z K O L N A


    


"Bo wolność krzyżami się mierzy"  -  Narodowe  Święto  Niepodległości 


          

         


Uroczyste pasowanie pierwszoklasistów


                  



 

                           17 września - Dzień Sybiraka - Święto Patrona Szkoły


      

 

 


Informacja


Od września br uczniowie gimnazjum pod opieką nauczyciela języka angielskiego przystąpili do projektu

 e-Twinning „Handicrafting we knoweach other”. W projekcie bierze udział 9 szkół z krajów europejskich: z Cypru, Rumunii, Grecji, Turcji  oraz dwie szkoły z Litwy i Polski, w tym nasza placówka. Partnerzy porozumiewają się w języku angielskim na specjalnie przygotowanej platformie Twinspace



Informacja


Uczniowie naszego gimnazjum od września 2013 roku uczestniczą w projekcie realizowanym pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej   "WF - z klasą".  Wszystkie działania podjęte w ramach tego projektu dokumentowane są na blogu. Zapraszamy do odwiedzenia nas na stronie  http://blogiceo.nq.pl/rozbitykamien/

 

 

 


Godziny pracy pedagoga szkolnego w zakładce "Dla rodziców"

 

                               


      

 

Szkoła przystępuje do projektu:  „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  z grup o utrudnionym dostępie do  edukacji  oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - projekty systemowe”. 

Więcej informacji z zakładce "Projekt wyrównywania szans".  

 

 

 

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2015"

Megamatma